منتخب خوراک خبرخوان خوراک اتم

پس مرگ دسته‌جمعی آبزیان در شهرستان بندرماهشهر برای دومین مرتبه در ماه مرداد، محسن ادیبی سخنگوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده؛ نوید برخورد قاطع با متخلفین احتمالی را داد