سیاست خوراک خبرخوان خوراک اتم

سردار عبدالرضا مرادحاجتی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان؛ در دلنوشته ای خطاب به فرمانده کل قوا از وفاداری و تعهد و عشق سربازان رهبر انقلاب گفته است؛ که تحت عنوان "برای فرمانده ام می نویسم" منتشر می شود.
شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می توانست با تجمیع و هدفمند نمودن هزینه کردهای شرکت های مستقر در منطقه موجب توسعه ‌ی عدالت محور شهرستان بندرماهشهر در حوزه های مختلف و تزریق امید به جامعه بشود؛ اما عدم ارائه گزارش و فقدان شفافیت موجب بدگمانی مردم و رواج شایعات در منطقه شده است.