دادگستری بندرامام خمینی از انتصاب سرپرست شهرداری ممانعت کرد

دادگستری بندرامام خمینی (ره) از انتصاب یک فرد بخصوص بعنوان سرپرست شهرداری بدلیل فقدان صلاحیت قانونی ممانعت نمود.

اسد هلالی زاده رئیس دادگستری بندرامام خمینی (ره) در اینباره اظهار داشت:دادگستری بندرامام خمینی به محض اطلاع از تعیین آقای ح‌.ن به عنوان سرپرست شهرداری بندرامام خمینی (ره) به این موضوع ورود نمود و با توجه به فقدان صلاحیت‌های قانونی فرد مزبور، این انتصاب‌ متوقف شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)؛
اسد هلالی زاده با اشاره به این موضوع عنوان داشت آقای ح.ن با توجه به پرونده قضایی مفتوح و با عنایت به صدور قرار نظارت از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری بندرامام خمینی (ره) به ریاست آقای رام نژاد، تا صدور رای قطعی از تصدی هرگونه سمت دولتی منع می گردد.

https://tavanakhabar.ir/577کپی شد!