پویانمایی "ولی نعمتان" (آبرسانی غدیر)

مجموعه پویا نمایی “ولی نعمتان” گزارشی از پروژه های عمرانی استان خوزستان است که به همت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان تهیه شده است.

این قسمت؛ “پروژه آبرسانی غدیر”

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/411کپی شد!