مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر:

رشد تولید در صدر برنامه های شرکت پتروشیمی امیرکبیر است

به گزارش تواناخبر به نقل از روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر؛ “سعید صادقی” مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر با تاکید بر اینکه رشد تولید در صدر برنامه های شرکت پتروشیمی امیرکبیر قرار دارد، اظهار داشت: رشد صنعت پتروشیمی می تواند نقشی اثرگذار در تولید و اشتغال کشور داشته باشد.

وی گفت:
پتروشیمی امیرکبیر یکی از واحدهای پـلی الفیـنی کشوراست که با تـولیـد سالانـه ۷۰۰ هزارتـن انواع پلی اتیلن سبک، سبک خـطی و سنگیـن در اقتصاد کشور نقش آفرینی می کند و برنامه شرکت در سال جدید افزایش و توسعه تولید است.

صادقی ادامه داد: شرکت پتروشیمی امیرکبیر با استفاده از مجموعه نیروی انسانی متخصص، متعهد، با تجربه و توانمند، عزم خود را جزم کرده است تا با افزایش و رشد تولید، صادرات محصولات بیشتر و ارزآوری مناسب، نقش خود را در شکوفایی و رونق هر چه بیشتر اقتصاد کشور ایفا کند.

ایشان در پایان تأکید کرد: صنعت پتروشیمی کشور از ظرفیت های بسیار خوبی برخوردار است که در صورت حمایت های لازم می تواند با ارزآوری مناسب تحریم های ظالمانه اقتصادی را کم رنگ کند و در اشتغال زایی و پویایی اقتصاد کشور مؤثر باشد.

https://tavanakhabar.ir/842کپی شد!