آثار خاک می‌خورند/ خبرنگاران در بلاتکلیفی

یکی از رویدادهای شهری در حوزه رسانه جشنواره شهر و رسانه است که چندین دوره آن تا قبل از کرونا حداقل تا سال ۹۵ برگزار شد و موجب ایجاد رقابت علمی و رشد و بالندگی و سطح کیفی آثار رسانه ای در حوزه مدیریت شهری شد. بعد از چند سال وقفه بیست و سوم بهمن ماه ۹۹ امیر آهن جان مدیرکل وقت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری اهواز از برگزاری ششمین دوره جشنواره شهر و رسانه در سال ۱۴۰۰ خبر داد. دو ماه بعد یعنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ پوستر ششمین جشنواره شهر و رسانه رونمایی شد و امیر آهن جان سرپرست نونوار اداره کل ارتباطات و روابط عمومی شهرداری اهواز که چند ماهی می شد به این سمت منصوب شده بود و می خواست سنت شکنی کند در مراسم رونمایی از پوستر ششمین جشنواره شهر و رسانه گفت:بعد از ظهر امروز با هدف ایجاد فضای رقابت سازنده، ارتقای کمی و کیفی تولیدات رسانه‌ای، شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای جدید و تقویت جایگاه رسانه‌ها، پوستر و فراخوان ششمین جشنواره شهر و رسانه رونمایی شد. چندین ماه از رونمایی پوستر جشنواره ششم گذشت اما خبری از کم و کیف جشنواره و میزان آثار رسیده نشد که نشد. معلوم نشد چه تعداد آثار به دبیرخانه جشنواره واصل شده. بعد از آن هم هیچ خبری از سوی روابط عمومی شهرداری اهواز درباره جشنواره‌ ششم شهر و رسانه نشد و آهن جان و روابط عمومی شهرداری اهواز صرفا به این جمله بسنده کردند« برگزار می شود». شاید با این کار آنها قصد خریدن زمان را داشتند و یا شاید هم به نوعی قصدی برای برگزاری جشنواره نداشتند هرچند وقتی پوستر جشنواره ای رونمایی می شود به معنای برگزاری حتمی آن است. اما گویا روابط عمومی شهرداری اهواز به خواب رفته و یا شاید هم روزه سکوت گرفته بود. تنها ۷ آذرماه ۱۴۰۰ خبری در دو سایت محلی خوزستان منتشر شد که نشان می داد مهلت شرکت و ارسال اثر به جشنواره ششم شهر و رسانه تا ۲۳ آذرماه تمدید شده است. مهلت جشنواره تا ۲۳ آذر ماه تمدید شد اما حتی پس از آن هم خبری از جشنواره و نتایج آن و برندگان احتمالی نشد که نشد. ناگهان روابط عمومی شهرداری اهواز روزه سکوت گرفت و جشنواره ششم در نطفه خفه شد و به کما رفت.هر چند قبل از آن هم در سال ۹۵ مدیرکل وقت ارتباطات شهرداری اهواز یعنی فرزین حاتمی کاهکش که شهردار فعلی منطقه سه اهواز است نیز خبر از برگزاری ششمین دوره جشنواره شهر و رسانه داده بود. قولی که تا سال ۹۹ طول کشید و برگزاری جشنواره ششم روز کاغذ ماند. اکنون بیش از یک سال از تمدید جشنواره شهر و رسانه می گذرد و روابط عمومی شهرداری اهواز به ویژه امیر آهن جان که قول برگزاری جشنواره را داده بود هنوز روزه سکوت خود را نشکسته اند و باز هم می گویند برگزار می شود. انگار آنها با گفتن این جمله تکراری فقط زمان می خرند و اصحاب رسانه اهواز را سرکار می گذارند. سوالی که روابط عمومی شهرداری اهواز به ویژه امیر آهن جان مدیرکل ارتباطات شهرداری اهواز که همزمان مدیرکل پشتیبانی و امور اداری شهرداری اهواز هم هست باید به آن جواب دهد این است چرا اختتامیه و مرحله نهایی جشنواره شهر و رسانه تاکنون برگزار نشده است و چرا جواب قطعی به جامعه رسانه اهواز نمی دهد؟ آیا شهرداری اهواز پول ندارد؟ سوال مهمتری که روابط عمومی شهرداری اهواز باید درباره آن شفاف سازی کند این است که آیا جشنواره شهر و رسانه ردیف بودجه تعریف شده و مصوب در بودجه سالیانه شهرداری اهواز دارد؟ اگر دارد میزان دقیق آن چقدر است؟ اگر ندارد که هیچ. همه این موارد در حالی است که شرکت توسعه نیشکر طی دو سال جشنواره رسانه ای شهد و رسانه را بدون هیچ حرف و حدیث و یا سرکار گذاشتن خبرنگاران اهوازی برگزار کرد و از بابت کارنامه مثبتی در حوزه تعامل با رسانه از خود بر جای گذاشت. اما جشنواره سرکاری شهر و رسانه اندر خم یک کوچه ماند. و این انتقاد جدی به مدیرکل روابط عمومی شهرداری اهواز و روابط عمومی شهرداری اهواز وارد است که چرا حرفی را بر زبان جاری می کنند که قدرت عمل کردن به آن را ندارند؟ آیا وعده دادن و عمل نکردن به آن نوعی بی احترامی به رسانه ها نیست؟ این رفتار روابط عمومی شهرداری اهواز شاید باعث بدعت گذاری رسم غلط قول دادن و عمل نکردن در حوزه برگزاری جشنواره های رسانه ای باشد. پیشنهاد می کنیم روابط عمومی شهرداری اهواز از عملکرد روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر یاد بگیرد که دو سال است جشنواره شهد رسانه را بدون هیچ مشکلی برگزار می کند. توصیه می کنیم که مدیرکل روابط عمومی شهرداری اهواز که منتقدان جدی به عملکرد وی کم هم نیستند برای حفظ اعتبار و وجه خود و روابط عمومی شهرداری اهواز هرچه زودتر تکلیف جشنواره شهر و رسانه را روشن کند و بیش از این باعث معطل ماندن اصحاب رسانه اهواز نشود. از شهردار اهواز نیز انتظار می رود تکلیف جشنواره شهر و رسانه را هر چه زودتر مشخص کند.

https://tavanakhabar.ir/570کپی شد!