شعار بر علیه مهدی تاج و فدراسیون فوتبال در نماز تهران

تعدادی از نمازگزاران در نمازجمعه دیروز تهران با شعار بر علیه فساد در فوتبال و مهدی تاج از قوه قضائیه درخواست ورود به موضوع فساد و تخلفات در فدراسیون فوتبال را داشتند.

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/465کپی شد!