دبیر مجمع مطالبه‌گران خوزستان: رئیس قوه قضائیه برای پرونده متروپل ابلاغ ویژه صادر کند

علی رنود دبیر مجمع مطالبه‌گران مردمی استان خوزستان در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو توضیح داد که چرا باید برای پرونده متروپل ابلاغ ویژه صادر شود.

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/284کپی شد!