امام جمعه بندرماهشهر خطاب به برخی شرکت‌های پتروشیمی:

شما موظف به پرداخت قدرالسهم مسولیت اجتماعی خود هستید؛ دیگر امر به معروف ما به پایان رسیده است

امام جمعه بندرماهشهر نسبت به بی توجهی برخی شرکت های پتروشیمی در پرداخت قدرالسهم مسولیت اجتماعی(بودجه راهبردی)شدیدا انتقاد کرد.

به گزارش تواناخبر امام جمعه بندرماهشهر نسبت به عدم پرداخت قدرالسهم برخی شرکت‌های پتروشیمی منطقه در مسئولیت های اجتماعی شدیدا انتقاد نمود.

حجت الاسلام کاظم سلامت نژاد در جمع نمازگزاران بندرماهشهر در اعتراض به کوتاهی‌های صنایع پتروشیمی در پرداخت تعهدات خود به شهرستان اظهار کرد: مدیران صنایع پتروشیمی[بدانید] دیگر امر به معروف ما پایان یافته و در بی توجهی به تعهدات صنعت پتروشیمی به این شهرستان در پرداخت قدرالسهم (شورای راهبردی)، از راه‌های دیگری موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی خطاب به مدیران صنایع پتروشیمی افزود: در این راستا بودجه‌ای تحت عنوان شورای راهبردی به شهرستان ماهشهر اختصاص گرفته که مدتهاست به بهانه های مختلف از انجام تعهدات خودداری می کنید.

خطیب جمعه بندرماهشهر گفت: شماها [قانونا] موظف به پرداخت بودجه شورای راهبردی این شهرستان هستید و پرداخت نشدن آن جبران ناپذیر خواهد بود.
/تواناخبر

https://tavanakhabar.ir/1886کپی شد!