شرکت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در گفت‌وگوی ویژه تلویزیون ایران‌پلاست هفدهم

پیام برزگر برای شرکت در گفت‌وگوی ویژه در استودیوی تلویزیون ایران‌پلاست هفدهم حضور پیدا کرد.

دکتر پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ویژه برنامه ایران پلاست هفدهم با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان، به تشریح اهداف و افق های پیش رو پرداخت.


ویدئو:

https://tavanakhabar.ir/1653کپی شد!