پتروشیمی امیرکبیر موفق به اخذ استانداردهای مدیریتی ایزو از انگلستان شد

شرکت پتروشیمی امیرکبیر استانداردهای مدیریتی ایزو را از کمپانی DAS بریتانیا دریافت کرد.

به گزارش تواناخبرصنعت و نقل از روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی امیرکبیر ، تیم ممیزی از روز دوشنبه شانزدهم مرداد ماه سال‌جاری به مدت سه روز در مجتمع این شرکت مستقر و تمام بخش های این شرکت را بر اساس استانداردهای ایزو مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

گفتنی است در این ممیزی شرکت پتروشیمی امیرکبیر که یکی از پیشگامان کسب استانداردهای مدیریتی در منطقه ویژه اقتصادی بوده ، موفق گردید آخرین ویرایش استانداردهای مدیریتی شامل ایزو ۹۰۰۱ استاندارد مدیریت کیفیت ویرایش ۲۰۱۵ ، ایزو ۲۹۰۰۱ استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ویرایش ۲۰۲۰ ، ایزو ۱۴۰۰۱ استاندارد مرتبط با محیط زیست ویرایش ۲۰۱۵، ایزو ۴۵۰۰۱ استاندارد ایمنی و بهداشت ویرایش ۲۰۱۸ ، ایزو ۵۰۰۰۱ استاندارد مدیریت انرژی ویرایش۲۰۱۸ و ایزو ۳۱۰۰۰ استاندارد مرتبط با مدیریت ریسک سازمانی ویرایش ۲۰۱۸۱ را از شرکت DAS انگلستان کسب نماید.

https://tavanakhabar.ir/1472کپی شد!