مصاحبه مدیرعامل پتروشیمی مارون در رابطه با رضایتمندی سهامداران از مجمع

به گزارش تواناخبرصنعت و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات بین الملل شرکت پتروشیمی مارون، دکتر امین امرایی در گفتگو با خبرنگار انرژی نیوز در رابطه با مجمع برگزار شده و رضایتمندی سهامداران صحبت کرد.

مصاحبه دکتر امرایی با انرژی نیوز:

https://tavanakhabar.ir/1470کپی شد!