دلالان حادثه کیستند؟/توضیح مدیرعامل پتروشیمی مارون درباره دلالان حادثه

به گزارش تواناخبرصنعت و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات بین الملل پتروشیمی مارون، دکتر امین امرایی مدیرعامل این شرکت در مصاحبه با خبرنگار انرژی نیوز درباره دلالان حادثه توضیح داد.

مصاحبه با مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون:

https://tavanakhabar.ir/1468کپی شد!