فرزند آیت الله کاشانی:

در ۲۸ مرداد کودتایی اتفاق نیافتاده است!

سید محمود مصطفوی کاشانی فرزند آیت‌الله کاشانی مدعی شد که در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ کودتایی اتفاق نیافتاده و شاه بصورت قانونی مصدق را عزل کرده است.

به گزارش تواناخبر، دکتر سید محمود مصطفوی فرزند آیت الله کاشانی در گفتگویی که در خبرگزاری اکوایران انجام شد، مدعی شد که در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ محمدرضا شاه پهلوی بصورت قانونی به عزل مصدق اقدام نموده و کودتایی اتفاق نیافتاده است.

محمود کاشانی در حالی این ادعا را مطرح نموده است که مقامات سازمان سیا از جمله نوه ی روزولت به انجام کودتا اذعان نموده و در مصاحبه خود به بودجه ۶۰ هزار دلاری کودتا اشاره کرده؛ و سازمان سیا اسناد مربوط به کودتا را منتشر نموده است.

وزیر خارجه وقت بریتانیا هم در مصاحبه ای با مسعود بهنود در توضیحی مفصل نسبت به انجام کودتا اعتراف کرده است.

نیز مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۷۸ در سخنرانی خو به موضوع «کودتا ۲۸ مرداد» اشاره کرده؛ و باراک اوباما دو مرتبه در سخنرانی های خود نسبت به دخالت دولت وقت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد انتقاد کرده است.

در گفتگویی که اکوایران به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد برگزار کرد، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان، سید محمود مصطفوی کاشانی حقوقدان و فرزند آیت الله ابوالقاسم کاشانی و داریوش رحمانیان دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران بعنوان طرفین مباحثه و مناظره شرکت داشتند.
/تواناخبر

ویدئو:

https://tavanakhabar.ir/1341کپی شد!