مجوز استفاده رایگان اهالی رسانه از امکانات ورزشی شهرداری بندرماهشهر صادر شد

مسئول واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری بندرماهشهر از صدور مجوز استفاده اهالی رسانه های شهر از مجموعه های فرهنگی و ورزشی شهرداری خبر داد.

به گزارش تواناخبر، کریم شکاری مسئول واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری بندرماهشهر از صدور مجوز استفاده‌ی خبرنگاران و اهالی رسانه ی شهر ماهشهر از مجموعه فرهنگی و ورزشی شهرداری خبر داد.

شکاری در اینباره گفت: “پیرو پیشنهاد اهالی رسانه در نشست گرامی‌داشت روز خبرنگار، اعضا شورای اسلامی شهر و شهردار بندرماهشهر از این پیشنهاد استقبال نمودند؛ و شهردار با صدور نامه رسمی، مجوز استفاده رایگان خبرنگاران و اهالی رسانه بندرماهشهر از امکانات ورزشی شهرداری را صادر نمود.”

“از آنجا که پیگیری و اجرای این موضوع به واحد فرهنگی سپرده شد؛ با تهیه ی لیست کامل از مشخصات خانواده بزرگ رسانه بندرماهشهر و ابلاغ به مجموعه فرهنگی و ورزشی، امکان استفاده ی این عزیزان از امکانات فوق مهیا گردید.”

https://tavanakhabar.ir/1329کپی شد!