دعوت به مجمع عمومی سالیانه پتروشیمی شهید تندگویان

مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی شهید تندگویان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ برگزار خواهد شد.

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شهید تندگویان از تمامی سهامداران حقیقی و حقوقی و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت نمود که در مجمع عادی سالیانه ‌این پتروشیمی شرکت کنند.

این مجمع در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ در محل تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، مرکز پژوهش‌های بین المللی پژوهشگران صنعت نفت برگزار خواهد شد.

https://tavanakhabar.ir/1249کپی شد!