بازدید ریاست اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی از پتروشیمی غدیر

حسین دُر رییس اتحادیه صنایع پایین دستی صنایع پتروشیمی از مجتمع پتروشیمی غدیر.

به گزارش تواناخبرصنعت و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی غدیر، در پی بازدید رییس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی از شرکت پتروشیمی غدیر تمامی تولیدات و انبارهای این شرکت مورد بررسی قرار گرفت و مهر تایید بر عملکرد پتروشیمی غدیر زده شد.

حسین دُر، رییس اتحادیه صنایع پایین دست صنایع پتروشیمی در جریان این بازدید گفت: عملکرد پتروشیمی غدیر مورد تایید است اما تقاضای افزایش عرضه را از این شرکت داریم و امیدواریم که بتوانیم از محصولات با کیفیت تولیدی پتروشیمی غدیر در صنایع پایین دست بیشتر بهره مند شویم.

https://tavanakhabar.ir/1231کپی شد!