افزایش ظرفیت برداشت اتیلن در پتروشیمی امیرکبیر

در راستای پایداری تولید مستمر، مهندسان شرکت پتروشیمی امیرکبیر موفق به افزایش ۷۰ درصدی امکان برداشت اتیلن از منابع خارج از مجمتع شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی امیرکبیر، در راستای افزایش دریافت اتیلن از منابع خارج از مجتمع در جهت استمرار تولید، واحدهای بهره برداری، خدمات فنی، تعمیرات با بررسی ها و کار تیمی دقیق، موفق به نصب قطعات فنی و تخصصی مورد نیازی شدند که امکان برداشت حداکثری (از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد) را فراهم آورد.

این افزایش ۷۰ درصدی در ظرفیت برداشت با تلاش مهندسان شرکت پتروشیمی امیرکبیر و با قطعات ساخت داخل میسر شده است که گامی عملی در پایداری و افزایش تولید محسوب می‌شود.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پلی اتیلن در ایران به شمار می‌آید که در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر واقع شده است.

https://tavanakhabar.ir/1187کپی شد!