گام دوم پتروشیمی امیرکبیر جهت ساخت بیمارستان سوانح سوختگی

صورتجلسه تحویل زمین بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان بندر ماهشهر بین پتروشیمی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی امیرکبیر، محل احداث بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان  بندر ماهشهر مشخص و زمین آن تحویل شرکت پتروشیمی امیرکبیر شد.

گفتنی است مشاور مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی انتخاب و کار ساخت این بیمارستان با انتصاب مدیر پروژه وارد فاز اجرایی گردید.

 بیمارستان سوانح و سوختگی بندر ماهشهر در راستای مسئولیت های اجتماعی توسط پتروشیمی امیرکبیر ساخته خواهد شد.

پتروشیمی امیرکبیر یکی از بزرگترین تولید کنندگان پلی اتیلن می باشد که در منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر واقع شده است .

https://tavanakhabar.ir/1156کپی شد!