شاخ مجازی خوراک خبرخوان خوراک اتم

چگونه سایتهای قمار به درگاه های بانکی ایران متصل هستند؟!/چند شاخ مجازی خوزستانی عضو شبکه قمار و فریب جوانان در این گزارش به ساز و کار سایت های شرط بندی در گام اول یعنی جذب مخاطب می پردازیم.خان اول سایت های شرط بندی مهم ترین و در عین حال مخرب ترین مرحله است، هدف این قائله مجازی فقط آلوده کردن جوانان ایرانی به فعل حرام قمار نیست. پولشویی، مواد مخدر، قاچاق دختران جوان از اجزای اصلی این سناریوی خطرناک است و ماجرا بغرنج تر هم می شود وقتی در دراز مدت اثرات اجتماعی این بازی کثیف را درتغییر سبک زندگی جوانان می بینیم. وقتی به دست آوردن پول آسان و بدون زحمت، فساد اخلاقی، اباحه گری، کشف حجاب، هم باشی جنسی جزو ایده آل های دنبال کنندگان این شاخ های مجازی می شود. دنیا جهانبخت فرهاد جم