رستم قاسمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

رستم قاسمی ضمن تأکید بر اعتماد کامل به نهادهای نظارتی دولت، رسیدگی دقیق و بدون ملاحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را لازم و واجب دانسته و آمادگی وزارت راه و شهرسازی را برای همکاری در تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق اعلام نمود.