جاسوس انگلیس خوراک خبرخوان خوراک اتم

خبرگزاری قوه قضائیه صدور حکم اعدام مشاور اسبق وزیر دفاع ایران را تایید نمود و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای نامبرده را «جاسوس کلیدی برای سرویس اس آی اس بریتانیا» دانست که توسط سربازان گمنام امام زمان در واجا شکار شده است.