صنعت خوراک خبرخوان خوراک اتم

با شنیده شدن صدای انفجار در شامگاه دیشب پنجشنبه ۱۰ شهریور گمانه های مختلفی درباره علت صدا مطرح شد؛ که روابط‌عمومی پالایشگاه آبادان در اینباره اطلاعیه ای صادر نمود است
پس مرگ دسته‌جمعی آبزیان در شهرستان بندرماهشهر برای دومین مرتبه در ماه مرداد، محسن ادیبی سخنگوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده؛ نوید برخورد قاطع با متخلفین احتمالی را داد