صنعت خوراک خبرخوان خوراک اتم

وزارت راه و شهرسازی بر اساس وظایف قانونی خود به برسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات سازمان مهندسی تهران پرداخته و تعدادی از کاندیداها رد صلاحیت شدند که به تنش، درگیری و کشف حجاب تعدادی از جمله یک کاندیدا در مجمع سازمان مهندسی استان تهران انجامید!
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در نشست "بررسی مسایل امنیت و اقتصادی و رفع موانع تولید" با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور از بازگشت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات دولت به بیت المال توسط این سازمان خبر داد و پیشنهاد کرد با تصویب قانونی ۱.۵ درصد از سود خالص پتروشیمی‌ها برای مسؤلیت های اجتماعی اختصاص داده شود.