مدیرعامل شرکت "سداد فام نیشکر" منصوب شد

علی مدحجاوی مدیرعامل شرکت “سداد فام نیشکر” شد.
مهندس مدحجاوی عضویت در هیأت مدیره شرکت و معاونت هماهنگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را در کارنامه خود دارد.

شرکت سداد فام نیشکر یکی از شرکتهای تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که ارائه خدمات رفاهی، هتلینگ و عملیات غیرصنعتی مجموعه بزرگ شرکت توسعه نیشکر از قبیل انجام کلیه امور خدماتی مانند مدیریت بیمه پرسنل شرکت، مدیریت هتل نیشکر، مدیریت زائرسرا مستقر در شهر مشهد مقدس جهت خانواده های کارکنان، مدیریت رستوران نیم روزی پرسنل، مدیریت سفره خانه، مدیریت بر امور ورزش شامل استخر سرپوشیده، سالن ورزشی چندمنظوره، باشگاه بدنسازی و زمین چمن فوتبال را بر عهده دارد.

https://tavanakhabar.ir/891کپی شد!