وزارت راه و شهرسازی مسئول روابط‌عمومی ستاد راهیان نور خوزستان را معرفی کرد

حجت‌الاسلام مجید وین نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در ستاد مرکزی راهیان نور، طی حکمی محمود مرادی را به عنوان مسئول روابط عمومی راهیان نور وزارت راه و شهرسازی در استان خوزستان منصوب کرد.

محمود مرادی از مدیران فعال روابط عمومی استان خوزستان است که در حال حاضر مدیریت روابط عمومی فرودگاه بین المللی آبادان را بر عهده دارد.

https://tavanakhabar.ir/8846کپی شد!