استاد دانشگاه تهران:

۱۰۰ هزار نفر دارند حقوق می گیرند که ۲۰ هزار ایرانی را بکُشند!+فیلم

دکتر کیومرث یزدان پناه استاد دانشگاه تهران درباره وضعیت خودروسازان در کشور گفت: ۱۰۰ هزار نفر دارند حقوق می گیرند که سالانه ۲۰ هزار نفر ایرانی را بکشند!

https://tavanakhabar.ir/8789کپی شد!