اولین نشست انجمن های محیط زیستی جنوب و جنوب غرب خوزستان برگزار شد

اولین جلسه انجمن های محیط زیستی جنوب و جنوب غرب استان خوزستان در شهرستان شادگان برگزار شد.

به گزارش تواناخبر، در نشست انجمن های جنوب و جنوب غرب استان خوزستان که در شهرستان شادگان برگزار شد، انجمن جلگه سبز خوزستان از شهر اهواز به همراه نمایندگان سمن ها و فعالین محیط زیستی بندر ماهشهر، بندرامام‌خمینی و امیدیه، انجمن نسیم سبز طبیعت امیدیه، انجمن باغات مثمر ماهشهر، انجمن نبض حیات آبی و فعالین زیست محیطی شهرستان شادگان حضور به هم رساندند.

در این جلسه مشکلات فعالین زیست محیطی حوزه شادگان بررسی؛ و توسط اعضا جلسه چاره اندیشی گردید و راهکارهایی ارائه شد.

عدم ثبت انجمن محیط زیستی در شادگان و مشکلات مربوط به تالاب و آلودگی های زیست محیطی، عدم همکاری در کاشت نهال و گل در مدارس توسط ادارات دولتی شهرستان شادگان از جمله چالش های پیش رو فعالین محیط زیستی شادگان بود که در نشست مذکور طرح شد.

در پایان این نشست صورتجلسه ای تنظیم شد و برای هفته محیط زیست برنامه ریزی و هماهنگی های لازم انجام پذیرفت.

https://tavanakhabar.ir/8783کپی شد!