حکم بازداشت مدیرعامل کدام پتروشیمی صادر شده است؟

به گزارش تواناخبر به نقل از منابع آگاه، هفته گذشته حکم بازداشت مدیرعامل یکی از پتروشیمی های جنوب کشور صادر شده است.

به گفته منبع خبر، در پی احضار مدیرعامل یکی از پتروشیمی های تولید کننده EDC به دادسرا، این متهم پس از تفهیم اتهامات و ثبت اظهارات اولیه، بعد از صدور قرار وثیقه توسط مقام قضایی، وثیقه توسط متهم معرفی و تامین شده و تسلیم دادسرا گردیده است.

گفته می شود که پرونده این مدیر در مرحله بازپرسی بوده و پس از تامین قرار، متهم دادسرا را ترک کرده است.

متهم فوق الذکر مدیرعامل یکی از پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی انرژی پارس در شهر عسلویه و استان بوشهر می باشد.
/تواناخبر

https://tavanakhabar.ir/8043کپی شد!