حسن روحانی با طرح ادعاهای عجیب و جنجالی گفت:

عده ای در ماهشهر با تیربار آمدند و آن اتفاقات افتاد!/علت حوادث آبان ۹۸ چیز دیگری به جز بنزین بود!

حسن روحانی که در انتخابات اخیر خبرگان رهبری رد صلاحیت شده است، با طرح ادعاهایی پیرامون وقایع آبان ۱۳۹۸ پس از گران شدن بنزین گفت: تمام ماجرای ۹۸ جمعه شب و شنبه و روز یکشنبه تا بعدازظهر است و تمام شد، یعنی جمعاً ۴۸ ساعت. . حوادثی در ماهشهر اتفاق افتاد که عده‌ای با تیربار آمدند که کشته‌های آن حادثه را هم جزوه‌های مربوط به بنزین حساب کردند؛ آغاز حوادث آبان ۹۸، موضوع دیگری بود که در زمان مناسب برای مردم تبیین شود. موضوع بنزین نبود، دیگر بود!

حسن روحانی، رئیس جمهور سابق که در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده است، در اظهاراتی پیرامون وقایع آبان ۱۳۹۸ پس از گران شدن بنزین که به اعتراضات مردمی تبدیل شد، گفت: تمام ماجرای ۹۸ جمعه شب و شنبه و روز یکشنبه تا بعدازظهر است و تمام شد، یعنی جمعاً ۴۸ ساعت. . حوادثی در ماهشهر اتفاق افتاد که عده‌ای با تیربار آمدند که کشته‌های آن حادثه را هم جزوه‌های مربوط به بنزین حساب کردند. او گفت: آغاز حوادث آبان ۹۸، موضوع دیگری بود که در زمان مناسب برای مردم تبیین شود. موضوع بنزین نبود، دیگر بود.

سایت حسن روحانی نوشت: دکتر روحانی چرا گفت «من هم مثل شما صبح جمعه فهمیدم قیمت [بنزین]تغییر کرده»؟ گرچه وقتی این را در شورای اداری استان آذربایجان شرقی گفت، همانجا توضیح داد که منظورش چه بوده است، اما پس از ۴ سال هنوز از او درباره این جمله و حکایت گرانی یکی بنزین شده است.

حسن روحانی روز ۲۵ بهمن‌ماه در دیدار اعضای تحریریه روزنامه اعتماد در پاسخ به یکی از سوالات آن‌ها که در سالنامه نوروزی این روزنامه منتشر شد، داستان «صبح جمعه» را اینطور روایت کرد:

ما چند بار قیمت بنزین را افزایش دادیم. چند ماه بعد از تشکیل دولت در زمستان ۹۲ تصمیم گرفتم قیمت بنزین را افزایش دهم. در دولت که مطرح کردم اکثر وزرا مخالف بودند. گفتند الان موقع این کار نیست، مردم تحمل نمی کنند و شما گران نباشید. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تورم را افزایش می‌دهد. در مجلس آقای احمد توکلی نطق کرد و گفت کاری که روحانی می‌خواهد ۴۰ درصد افزایش دهد. برای من هم نامه نوشت و همین را گفت. حتی در دولت اقتصاددانانی نیز می‌گفتند که ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. ما ۲۰ جلسه راجع به قیمت بنزین بحث کردیم. به هر حال تصمیم گرفتیم و در سال ۹۳ قیمت هر لیتر بنزین از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش یافت، نرخ آزاد هم هزار تومان شد. تورم یک واحد درصد هم بالا نرفت. هیچ اقتصاددانی این را باور نمی‌کرد.

سال بعد از آن قیمت بنزین را تک‌نرخی کردیم و هزار تومان شد. در این مورد برخی از اعضای دولت مخالف بودند. تیم دولت اقتصادی می‌گفتند که این‌دفعه دیگر تورم بالا می‌رود. در حالی که تورم هیچ افزایشی پیدا نکرد. یعنی ما دو بار قیمت بنزین را افزایش دادیم، اما اصلاً تورم تکان نخورد.

سال ۹۵ می‌خواستم برای بار سوم قیمت بنزین را افزایش دهم. کل دولت به طور یکپارچه مخالفت کردند. دولت راضی کردم که با مجلس مشورت می‌کنیم، اگر مجلس بپذیرید، قبول کنید. با مجلس را زیر بار نرفتند. ما هم موضوع را رها کردیم. در سال ۹۶ باز در دولت بحث شد. اعضای دولت گفتند که با همکاری مجلس بنزین را گران کنیم. من کمیسیون تلفیق را دعوت کردم، آن‌ها اتفاق افتاد که این موضوع را به بیندازیم. زمانی بود که انتخاب شده بود، اما هنوز از برجام خارج نشده بود. سال ۹۷ از برجام خارج شد و شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شد و همه با افزایش قیمت مخالفت کردند.

سال بعد از موضوع بنزین را در جلسه سران سه قوه بردیم و در اردیبهشت ۹۸ تصویب شد که بنزین را گران کنیم. روز سه شنبه خبرگزاری فارس خبر را اعلام کرد که شب جمعه این هفته بنزین گران می شود. در تمام پمپ‌بنزین‌ها صف‌های طول تشکیل شد! من در سفر استانی بودم، آقای زنگنه زنگ زد گفت اصلاً نمی توانم وضعیت را کنترل کنم و بنزین به پمپ بنزین ها برسانیم، تمام پمپ بنزین ها و راه ها بسته شده است. را بخواهیم و افزایش قیمت بنزین را در آن مقطع لغو کنیم.

بعد از تابستان دو، سه بار تصمیم گرفتیم قیمت بنزین را افزایش داد حتی روز آن را مشخص کرد، اما شورای امنیت کشور مخالفت کرد. مسئول امنیت کشور بود که برنامهریزی کند. ما هر جمعه را پیشنهاد کردند، شورای امنیت کشور بررسی کرد و آقای رحمانی فضلی می‌گفت که شورا مخالف است. گفتم چه می‌گویند؟ حرفشان چیست؟ یک بار گفتند نزدیک اربعین است زمان مناسب نیست. یک بار که نزدیک به صفر است و مردم می‌خواهند به مشهد بروند، مناسب نیستند. هر بار موضوعی را می‌گفتند. یک روز به آقای رحمانی فضلی ما که قیمت بنزین را افزایش دادم را قبول کردم، سران سه قوه هم امضا کردند و منتها زمانش دیگر با شماست، چون ما هر زمانی می‌گوییم شما را می‌گویید مناسب نیست، شما می‌توانید هر شب جمعه‌ای که می‌توانید و مناسب است، در در این هفته یا هفته‌های آینده، منتهی ظرف سه، چهار هفته آینده این کار انجام شود، دیگر هم لازم نیست زمان آن را با من چک کنید، خودتان را ببینید و اجرا کنید.

۲۴ آبان ۹۸ اولین شب جمعه بعد از آن صحبت بود، فکر نمی‌کردم که آن هفته بخواهند اجرا کنند. گفتم اگر بخواهند اجرا کنند لااقل به من زنگ می زنند و می دهند. کسی هم به من تلفنی خبر نداد. البته آقای رحمانی فضلی میگوید که زنگ زدیم به آقای واعظی، ایشان نبودند. آقای واعظی هم می‌گوید کسی با من تماس گرفت.

ساعت ۱ یا ۱:۳۰ بامداد جمعه بیدار شدم، تلویزیون را روشن کردم دیدم دو نفر در شبکه خبر با هم صحبت می‌کنند، زیرنویس را هم نگاه کردم هیچ خبری نیست. گفتم پس این هفته انجام نشده است، اگر می‌شد زیرنویس می‌کردند، احتمالاً هفته آینده این اتفاق می‌افتد. صبحی که بیدار شدم نماز صبح بخوانم دیدم زیرنویس کرده که بنزین دیشب گران شده است. برای من عجیب نبود، چون اختیار داده بودم به شورای امنیت کشور. برایم این عجیب بود که چرا شب به من نگفتند. پس اینکه من می‌گویم صبح متوجه شدم، درست و دقیق است.

این مشخص است که من صبح جمعه مشخص کردم. اصل تصمیم، مصوبه سران سه قوه و تصمیم را گرفته بودیم. منتها در آن شب جمعه یا شب جمعه بعد، در اختیار شورای امنیت کشور بود. آن‌ها می‌توانستند آن‌ها را چند هفته بعد بیندازند، زیرا به آن‌ها اختیار دادند. صبح ساعت ۵ من فهمیدم بنزین گران شده است. با آقای رحمانی فضلی تلفنی صحبت کردم که آیا خبری هست؟ گفت نه هیچ خبری نیست. ظهر و بعدازظهر و غروب شد خبری نبود. یعنی اگر گرانی بنزین قرار بود مکان کشور را به هم بریزد، باید صبح جمعه به هم میریخت، ظهر یا عصر جمعه به هم میریخت. چرا جمعه شب تحرکات شروع شد؟! همه طراحی ها برای خیابان کشاندن مردم در روز جمعه انجام شد. وزارت اطلاعات رسمی به من داد، استاندارها در جلسه‌ای با وزیر کشور گزارش دادند و حضور افرادی که دستگیر شدند، چه کسانی به آن‌ها را به خیابان‌ها کشاندند.

جمعه شب شلوغ شد، آتش زدند و برخورد‌هایی صورت گرفت که در اختیار دولت نبود. عده‌ای تیراندازی کردند که می‌خواستند یک انبار اسلحه سپاه را تصرف کنند. جمعه شب تحرکات شروع شد، عصر روز شنبه و شنبه شب تشدید شد تا صبح یکشنبه ۲۶ آبان که رهبر معظم انقلاب در سخنانشان در حاشیه درس خارج فرمودند قیمت بنزین را افزایش دادند و آنها از آن حمایت کردند. یکشنبه کشور آرام بود و شب دوشنبه همه چیز پایان یافت.

در ۹۸ وقتی بنزین گران شد اولین کسی که توئیت زد و مخالفت کرد، آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه بود که نامه سران قوا را با خط خودش امضا کرده بود! آقای تاجگردون، نماینده مجلس هم که عضو جلسه اقتصادی سه قوه بود جمعه شب مردم را به راهپیمایی دعوت کرد. عده‌ای از قم جمعه شب اطلاعیه که مردم را دادند! شما چرا ساکت نشسته اید؟ برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که طرح سه‌فوریتی می‌دهیم و قیمت بنزین را برمی‌گردانیم! خب رئیس مجلس امضا کرده بود، رئیس قوه قضائیه هم امضا کرده بود. رهبری با این مصوبه بود. ما یکشنبه شب هیچ تظاهراتی در ایران نداشتیم. یکشنبه غروب من مرتبه با آقای رحمانی فضلی در تماس بودم در کشور خبری نیست. تمام ماجرای ۹۸ جمعه شب و شنبه و روز یکشنبه تا بعدازظهر است و دیگر تمام شد، یعنی جمعاً ۴۸ ساعت بود. حوادثی در ماهشهر اتفاق افتاد که عده‌ای با تیربار آمدند که کشته‌های آن حادثه را هم جزوه‌های مربوط به بنزین حساب کردند.

ما تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را بین مردم تقسیم کردیم. یعنی یارانه دوم که ما پرداخت کردیم از یارانه اول بیشتر بود. اولی ۴۵ هزار تومان بود، دومی ۵۵ هزار تومان. در حالی که ما در سال ۹۸ افزایش نرخ بنزین را اجرا کردیم، در ماه‌های اولیه روز ۴۰ میلیون لیتر بنزین می‌کردیم.

اتفاقات آبان ۹۸ بسیار تلخ بود و عده‌ای بی‌گناه از عابرین کشته شدند. نتیجه حوادث آبان ۹۸، موضوع دیگری بود که در زمان مناسب باید برای مردم تبیین شود. موضوع بنزین نبود، دیگر بود. قیمت بنزین در سال ۹۳ هم گران شد، چرا هیچ خبری نشد؟ در سال ۹۴ هم قیمت بنزین گران شد چرا خبری نشد؟ چرا یکدفعه این توطئه رخ داد؟ چرا صبح یا بعدازظهر جمعه خبری نشد؟ جواب این سؤالات خیلی از مسائل را روشن می کند.

https://tavanakhabar.ir/7982کپی شد!