انتصاب مدیرکل اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان

شهاب رزمی به مدیر کلی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان منصوب شد

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در حکمی شهاب رزمى را به مدیرکلی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب کرد.

شهاب رزمی مشاور استاندار خوزستان، پیش از این مدیرکلی اداره کل عملکرد، بازرسی و امورحقوقی استانداری خوزستان را به عهده داشت.

https://tavanakhabar.ir/79کپی شد!