پایین کشیدن تابلوی خیابان شهید نمر در مشهد

روزنامه نگار مشهدی با انتشار تصاویری مدعی شده است که تابلوی خیابان کنسولگری عربستان که بنام شیخ نمر نام‌گذاری شده بود، پایین کشیده شده است!

*علی موقر روزنامه‌نگار مشهدی با انتشار تصاویری خبر داد که از تابلوی خیابان کنسولگری عربستان سعودی در مشهد که به نام «آیت‌الله شیخ نِمِر»، عالم شیعه که توسط سعودی ها به شهادت رسید، نام‌گذاری شده بود اثری باقی نمانده است!

به نظر می‌رسد برداشتن تابلوی خیابان «شهید نمر باقر النمر» که شهادتش موجب اشغال سفارت عربستان سعودی شد، در پی توافق تهران و ریاض و در آستانه بازگشایی سفارت این کشور رخ داده است.

پس از شهادت شیخ نمر در سال ۹۴، وزارت خارجه ایران در واکنش به شهادت شیخ نمر اعلام کرد که این اقدام هزینه سنگینی را متوجه سعودی خواهد نمود.

شورای شهر تهران در واکنش به شهادت این عالم شیعه، خیابان بوستان در منطقه نیاوران را که سفارت عربستان سعودی در آنجا واقع شده‌ را در روز بعد از اعدام وی، به نام «شیخ نمر باقر النمر» نام‌گذاری کرد.

همچنین شورای شهر مشهد، خیابان سجاد را که کنسولگری عربستان سعودی در آنجا واقع شده را به نام آیت الله نمر تغییر نام داد.

چند روز پس از نامگذاری خیابان بوستان تهران به خیابان شهید نمر، وزارت خارجه دولت روحانی به این اقدام عکس‌العمل نشان داده و مخالفت خود را با آن ابراز داشت.

در پی شهادت عالم برجسته شیعه در عربستان و اظهار نظر عده ای از مقامات، تعدادی که در نهایت افراد خودسر نامیده شدند، به ساختمان سفارت عربستان سعودی وارد شدند و بهانه قطع ارتباط دیپلماتیک سعودی با ایران را از سال ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۴۰۱ را مهیا کردند.
*/تواناخبر*

https://tavanakhabar.ir/785کپی شد!