رئیس انجمن داروسازان استان خوزستان تعیین شد

دکتر حسین کاملی از خیرین حوزه سلامت و کنشگران خوشنام سیاسی_اجتماعی استان خوزستان، با اکثریت آراء بعنوان رئیس انجمن داروسازان استان خوزستان انتخاب شد.

دکتر کاملی که از شاغلین در دانشگاه علوم پزشکی می باشد؛ تجربه ی بیش از ۲۰ سال مدیریت داروخانه در مناطق محروم شهر اهواز، عضویت در شورای مرکزی خانه احزاب، مشاور معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان، مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و ریاست دفتر رئیس دانشگاه را در رزومه خود دارد.

https://tavanakhabar.ir/781کپی شد!