خیریه ۱۴ معصوم رهن خانه ۲۲۰۰ خانواده نیازمند خوزستانی را تامین می کند

خیریه ۱۴ معصوم(ع) در راستای حل مسأله مسکن خانواده های تحت پوشش این خیریه، هزینه رهن بیش از ۲ هزار خانواده را تامین می‌کند.

عضو هیات مدیره خیریه ۱۴ معصوم(ع) گفت: این انجمن در راستای حل مسأله مسکن خانواده های تحت پوشش این خیریه، هزینه رهن بیش از ۲ هزار خانواده را تامین می‌کند.

علیرضا ولی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز اظهار داشت: انجمن خیریه ۱۴ معصوم در بخش های مختلف نیازمندان را شناسایی و خدمات ارائه می‌دهد.

وی افزود: این خدمات در بخش های فرهنگی و آموزشی، اجتماعی و توانمندسازی است و یا در بخش تهیه لوازم زندگی و جهیزیه ،, درمان , مسکن و اشتغال یاری رسان هستیم.

مسئول روابط عمومی خیریه ۱۴ معصوم بیان داشت: گردهمایی فصلی خیرین اهواز و همایش گلریزان با مشارکت بالای خیرین در مدرسه آئین برگزار شد که هدف از این همایش حل مسأله مسکن خانواده تحت پوشش است.

وی درباره جزییات این همایش گفت: در این مراسم مبالغ جمع آوری شده از خیرین برای تامین مبلغ رهن مسکن ۲هزار و ۲۰۰ خانواده تحت پوشش این خیریه استفاده می‌شود که این جمعیتی بیش از ۵هزار نفری میباشد.
ولی نیا ادامه داد: این خانواده‌های نیازمند قبلاً شناسایی شده و از سوی خیریه بخشی از مبلغ اجاره در سالهای قبل پرداخت می‌شده است ولی برای اینکه این خانواده ها دغدغه اجاره منزل نداشته باشند، ا از سوی خیریه رهن کامل می شوند.

https://tavanakhabar.ir/7802کپی شد!