گونی گونی اسکناس ایرانی در اربیل!

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن دیده می شود تراول چک و اسکناس های ایرانی در بازار اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق در گونی های بزرگ ارائه می شوند!

با توجه به اینکه هیچگونه توضیحی در اینباره ارائه نشده است و مقامات رسمی نیز در اینباره اظهار نظر ننموده اند؛ دو احتمال قاچاق پول ملی ایران و یا جعل اسکناس و تروال چک های ایرانی در کشورهای همسایه به ذهن متبادر می شود که در هر دو حالت اخلال در بازار پولی کشور را در پی دارد.

ویدئوی مربوطه:

https://tavanakhabar.ir/747کپی شد!