فولاد خوزستان و دانشگاه چمران تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار توانا خبر، در حاشیه دومین نمایشگاه تجهیزات ، مواد مصرفی و قطعات صنعت فولاد، همکاری‌های بومی‌سازی، فنی، پژوهشی کاربردی و بهینه‌سازی نیاز محور و اجرای آزمایشی موضوعی در فرآوری مواد معدنی، ساخت فولادهای خاص، محیط زیست، ایمنی و انرژی با هدف دستیابی به بهترین شاخص‌های مصارف آب و انرژی و بازیافت در شرکت فولاد خوزستان، از جمله هم‌اندیشی در شناسایی، پیاده‌سازی و راهبردی آخرین فناوری‌های صرفه‌جویی در حوزه آب و انرژی، محیط زیست و بازیافت و ضایعات مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا و رهاسازی فناوری‌های کم‌بازده، مطابق با زیر‌ساخت موجود در فولاد خوزستان مفاد تفاهم‌نامه را تشکیل می‌دهند.

https://tavanakhabar.ir/712کپی شد!