مدیرعامل منطقه ویژه برای شفافیت اولین گام را برداشت

بدستور پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، کلیات مصوبات شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی برای سال ۱۴۰۱ منتشر شد و در معرض مطالعه عموم مردم قرار گرفت.

هر چند انتشار کلیات مصوب در شورای راهبردی عملی لازم اما ناکافی برای برقراری شفافیت است، اما با روشن کردن اولین چراغ شفافیت توسط مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی، امید آن می رود که با ارائه گزارش درباره هزینه‌کرد بودجه راهبردی سال ۱۴۰۰ و گزارش بودجه حدود ۳۶۰ میلیارد تومانی شورای سیاستگزاری(در اختیار فرمانداری و نماینده)، سازوکار تصمیم گیری و اولویت بخشی در تخصیص بودجه، درصد پیشرفت پروژه ها و تعداد پروژه های افتتاح شده با قید نام مجری و ناظر، گزارش هزینه‌کرد بودجه های مربوط به امورخیریه و کمیته امداد و بهزیستی و بسته های معیشتی، بودجه ورزشی، بودجه فرهنگی، شرح و شیوه تخصیص بودجه در امور اسکان و مسافرت و زیارت و ایاب و ذهاب و…، دریافت و پرداختهای اضطراری مانند هزینه کردهایی مربوط به پاندمی کرونا؛ دومین چراغ شفافیت توسط فرماندار خدوم روشن شود و با تقویت اعتماد مردم نسبت به مسئولین و تزریق امید به جامعه، از بوجود آمدن شائبه و اتهام، نیز سواستفاده ی مغرضین از فضای غبارآلود پیشگیری شود؛ که بی شک این اقدام گام نهادن در مسیر جهاد تبیین مورد عنایت رهبر انقلاب و تلاش برای بر زمین نماندن دستورات داهیانه‌ی معظم له است.

آخرین جلسه شورای راهبردی در تاریخ ۱۴ دی ماه برگزار شد و ۳۳۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بودجه برای سال ۱۴۰۱ شهرستان بندرماهشهر تخصیص گردید؛ که بیش از ۸۰ میلیارد تومان بودجه جاری برای فرمانداری شهرستان بندرماهشهر در نظر گرفته شد.

کلیات بودجه راهبردی شهرستان بندرماهشهر برای سال ۱۴۰۱ که توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منتشر شده است:

https://tavanakhabar.ir/622کپی شد!