فرمانداری شهرستان بندرماهشهر اطلاعات هزینه کرد بودجه راهبردی را منتشر کند

روزنامه‌نگار خوزستانی در جلسه ای در حضور علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان، گزارشی از وضعیت مدیریتی در شهرستان بندرماهشهر ارائه نمود و خواستار انتشار اسناد مربوط به هزینه کرد بودجه راهبردی این شهرستان شد.

در حالی که “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” مسئولین را مکلف می کند که اسناد و اطلاعات را تا حداکثر ۱۰ روز در اختیار شهروند جمهوری اسلامی ایران قرار بدهند؛ اما مسئولان اجرایی و انتخابی در شهرستان بندرماهشهر از ارائه هر گونه گزارشی درباره عملکرد خود در بودجه راهبردی(و شورای سیاستگزاری) خودداری می کنند.

به نظر می رسد اگر هزینه‌کردهای بودجه راهبردی، بویژه ۳۳۶ میلیارد تومان در اختیار فرماندار و نماینده (مربوط به سال ۱۴۰۰) در سایت فرمانداری شهرستان بارگذاری شود؛ و اسامی افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع برای افکار عمومی مشخص گردد؛ گام بلندی در جهت اعتماد سازی و تزریق امید به جامعه برداشته خواهد شد؛ که قرار گرفتن در مسیر شفافیت و جهاد تبیین‌ی است که مقام معظم رهبری نسبت به آن رهنمود داشته اند‌. /تواناخبر
🛑🛑🛑
قسمتی از گزارش روزنامه‌نگار خوزستانی به استاندار خوزستان

https://tavanakhabar.ir/612کپی شد!