معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان در بازدید پروژه ۱۶۸۰ واحدی اهواز:

روند اجرای پروژه را با لحاظ اصول مهندسی تسریع ببخشید

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در بازدید از پروژه ۱۶۸۰ واحدی منطقه سپیدار اهواز نسبت به لحاظ اصول فنی و مهندسی و تسریع بخشیدن به کار توصیه موکد نمود

مهندس محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در بازدید از پروژه ۱۶۸۰ واحدی سپیدار اهواز، در جریان آخرین اقدامات صورت‌ گرفته قرار گرفت.

خانچی در این بازدید ضمن تأکید بر لزوم تسریع در جابجایی منازل در پهنۀ خطر از جمله منازل پر خطر محله منبع آب گفت: باید کیفیت و کمیت جبهه‌های کاری پروژه افزایش پیدا کند و روند اجرایی پروژه با رعایت اصول فنی و مهندسی تسریع شود.

وی افزود: پس از تکمیل فاز اول پروژه، واحدهای ساخته‌شده، به ساکنینِ در پهنۀ خطر منبع آب تحویل داده می‌شود.

معاون استاندار اضافه کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ملزم به اجرای زیرساخت‌ها تا پایان سال هستند.

https://tavanakhabar.ir/584کپی شد!