رئیس اداره ارشاد بندرماهشهر در یادداشتی انتقادی نوشت:

مدیران برخی از پتروشیمی‌ها تا کِی و کجا می خواهند نسبت به مردم بی تفاوت باشند؟

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرماهشهر در یادداشتی نسبت به بی تفاوتی مدیران برخی از پتروشیمی ها نسبت به انجام مسولیت های اجتماعی خود انتقاد کرد.

سید احمد محفوظیان رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرماهشهر در یادداشت ارسالی خود به تواناخبر آورده است:

باسمه تعالی
بارها گفته ایم و فریاد زده‌ایم؛ اما گویا غُرش موتورهای پروازِ مدیرانِ پروازی مجموعه های پتروشیمی به گوششان آنچنان آسیب رسانده که فریاد ها را نمی شنوند؛ و نمی خواهند هوشیار بشوند و به وظایف قانونی خود در انجام مسولیت های اجتماعی حوزه فرهنگ و هنر عمل کنند.

پرسشی از طرف مسولین محلی و جامعه مطرح است که چه کسی می باید بعضی از مدیران پتروشیمی ها که سالهاست اسب مراد خود را بر قانون می رانند و جولان می‌دهند را به تمکین از قانون و انجام مسولیت های اجتماعی وادار کند؟

شهرستان بندر ماهشهر در دوره های مختلف شاهد مهاجرت‌های متعدد از جمله مهاجرت دوران جنگ، مهاجرت‌های تحصیل، مهاجرت شغلی_صنعتی بوده است که سالانه به آن افزوده می شود که در نتیجه وظایف ادارات محلی در انجام مسولیت های ذاتی را دو چندان کرده دائما در حال سنگین تر شدن است.

اما این مهد و قطب صنایع پتروشیمی که مدام در معرض آسیب های زیست محطی، فرهنگی، اجتماعی و انتظامی منتج از تجمع صنایع می باشد؛ از حداقل نگاه منطقی و قانونی برخی مدیران صنعتی برخوردار نیست!

با توجه به اینکه از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرماهشهر نامه ای به وزیر نفت ارسال شده و رونوشتی نیز به دفاتر ریاست جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و … ارائه شده است؛ و مطالبه به حق اهالی فرهنگ و هنر به عرض بزرگواران رسانده شده؛ اما متأسفانه تنها جوابی که دریافت نموده ایم، یادآوری رعایت ننمودن سلسله مراتب بوده است!

حال این نکته مطرح است که آیا مدیران محترم کشوری ترک فعل برخی از مدیران صنایع را نمی‌بینند؟ آیا با این منوال می شود به فرامین حضرت آقا در مورد امیدآفرینی در جامعه و برگزاری انتخابات باشکوه به خوبی عمل کرد؟

عقل سلیم می گوید که وقتی بزرگوارانی از برکت این انقلاب و به پشتوانه ی همین مردم توانسته اند در مجموعه های پتروشیمی مدیر بشوند و در امنیت فرهنگی و اجتماعی این شهرستان مشغول بکار باشند؛ حتما می باید حرمت میزبان را نیز نگهدارند و به این بستری که برایشان مهیا شده احترام بگذارند.

باید از این بزرگواران پرسید که چرا به مسئولیت اجتماعی خود که وظیفه ذاتی و قانونی شماست عمل نمی‌کنید؟

توصیه می کنم که مدیران صنایع بنشینند و گزارش یکساله خود را در خصوص عمل به مسئولیت اجتماعی خود را به مردم ارائه کنند و بگویند در حوزه عمرانی، آموزشی، بهداشتی،علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی به چه اندازه از وظایف قانونی خود عمل کرده اند.

مدیران و مسولین بزرگوار نامهربانی را کنار بگذارند و بیشتر با مردم و این انقلاب همراهی کنند و بدانند این کُرسی های مدیریتی ماندگار نیست و به فرمایش امیرالمؤمنین: “اگر این قدرت و مسولیت ها ماندگار بود که از قبلی ها به ماها نمی رسید”.

برادران و خواهران بزرگوار بدانید اگر در خیال خود تصور می کنیم که در این دنیا کسی نیست جلویِ جولانِ ناحق را بگیرد؛ اما مطمئن باشید که آخرتی هست. حساب و کتابی هست به مصداق آیه شریفه “فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من ذره مثقال شرا یره”.

احمد محفوظیان
۱۴۰۲/۱۰/۹

https://tavanakhabar.ir/5761کپی شد!