گزارش ویژه تصویری از آیین تشییع و تدفین دومین شهید گمنام در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

گزارش ویژه تصویری از آیین تشییع و تدفین دومین شهید گمنام در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، هدیه‌ی کوچکی است از “مجموعه فرهنگ و رسانه توانا” پیشکش به ارواح مطهر، به امید اندک نظری از سَرِ کَرَم.
التماس دعا

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/5389کپی شد!
۱