آتسشوزی اوین برای کشتن مهدی هاشمی بود!

کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: دستگاه‌های امنیتی از قبل به مراکز مهمی که احتمال ایجاد التهاب و آشوب در آنها وجود داشت، دستورالعمل دادند و در زندان اوین هم یگان امنیتی کاملاً در آمادگی بود. در این حادثه فردی با چاقو خود را به بند مهدی هاشمی رفسنجانی می‌رساند و در صددکشتن او برمی‌آید اما مهدی هاشمی از دو روز قبل به درخواست خود از آن بند جابه‌جا شده بود.

کریمی قدوسی در ادامه اظهار داشت:‌ شبکه‌های ضدانقلابِ معاندِ عبری عربی اینترنشنال دو سه روز قبل از حادثه زندان اوین اعلام می‌کند که ممکن است حادثه‌ای مشابه سینما رکس آبادان در ایران اتفاق بیفتد یعنی در آتش‌سوزی بزرگی ممکن است جمع زیادی کشته شوند لذا بدانید اگر چنین اتفاقی افتاد این کار ایران است و به اصطلاح آنها کار رژیم است.

ابراهیم عزیزی نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز با اشاره به بازدید هیاتی از کمیسیون امنیت ملی از زندان اوین به دنبال آتش سوزی و اتفاق اخیر در این زندان گفت: بررسی های و اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که آتش سوزی در زندان اوین اقدام هماهنگ و برنامه ریزی شده بوده است لذا نیاز دارد که دستگاه‌های مسئول، بررسی بیشتر و عمیق امنیتی و اطلاعاتی داشته باشند تا بخش‌های پنهان موضوع مشخص شود.

وی درباره اینکه آیا مهدی هاشمی در زمان آتش سوزی در زندان اوین بوده است گفت: مهدی هاشمی در شب حادثه در زندان اوین نبوده است اما قبلا در بندی بوده که در آن آتش سوزی اتفاق افتاده است. /همشهری، اقتصادنیوز، رویداد۲۴

ویدئو:

https://tavanakhabar.ir/520کپی شد!