شناور مدرن شهید سلیمانی به سازمان رزم سپاه پیوست

در مراسم الحاق تجهیزات تخصصی و دفاعی (شناوری) نیروی دریایی سپاه، شناور گشتی «رزمی شهید سلیمانی»، شناور تندرو کلاس «موشک انداز شهید روحی» و شناور تندرو «موشک انداز شهید دارا» رونمایی شد.
ببینید:

https://tavanakhabar.ir/480کپی شد!