مکالمه عجیب و مشکوک رئیس کمیته بدوی در فدراسیون فوتبال

رییس کمیته بدوی فدراسیون فوتبال در زمان انتخابات ریاست فدراسیون، هنگام مکالمه با تلفن همراه خود متوجه روشن بودن میکروفن نبود و مکالمات شائبه برانگیزش منتشر شد.

علی فلاحتی رئیس کمیته بدوی، در جلسه مجمع انتخاباتی روز دوشنبه فدراسیون فوتبال، در حالی با تلفن همراهش مشغول مکالمه بود که حواسش به میکروفن روی میز نبود.

رئیس کمیته بدوی با الفاظی عجیب و مشکوک با مخاطب خود صحبت می کرد و همین امر شائبه هایی را در خصوص انتخابات به وجود آورد.

فلاحتی در قسمتهایی از مکالمه خود می گوید:
“اونایی که باید کمک می کردند، خیلی کمک کردند! … براتون جبران می کنم!… ای جان، قربون سیبیلات برم من!… من الان روی سن هستم و برات عکس می گیرمو می‌فرستم!”

ببینید:

https://tavanakhabar.ir/449کپی شد!