گزارشی از سابقه تخلف و جادو و جمبل در فوتبال ایران؛

از ادرار کودک تا کارت به کارت برای داور!

گزارش کوتاهی از شاخص ترین موارد افشا شده از تخلف در فوتبال ایران را در ویدئو زیر ببینید.
https://tavanakhabar.ir/4480کپی شد!