پویانمایی "ولی نعمتان"

پویانمایی “ولی نعمتان” گزارشی از عملیات عمرانی انجام شده در یکسال گذشته است که به همت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان ساخته و ارائه شده است.

این قسمت؛ “روستاها” :

https://tavanakhabar.ir/394کپی شد!