پیاز فروشی قهرمان جودوی جهان در کرمانشاه!

قهرمان جودوی جهان روی گاری سیب زمینی و پیاز می فروشد!

🔹مسعود رستگار قهرمان جودوی جهان برای امرار معاش در حال فروش سیب زمینی و پیاز است.
🔹این پهلوان کرمانشاهی می گوید بخاطر کسب روزیِ حلال خداوند را شاکر هستم.
🔹پیش از این با انتشار خبر دستفروشی این قهرمان در رسانه ها، مسولینی به دیدار وی رفته و وعده هایی دادند که هنوز عملی نشده است!
🔹مسعود رستگار دارنده مدال برنز تیمی و مقام پنجم انفرادی از رقابتهای المپیک ناشنوایان جهان است.

ویدئویی در این رابطه ببینید:

https://tavanakhabar.ir/357کپی شد!