سارقان هزاران میلیاردی جیوه در آبادان

شبکه سازمان یافته سرقت جیوه از پتروشیمی آبادان که موجب ضرر چند هزار میلیاردی این مجتمع صنعتی شده بودند، از سوی سربازان گمنام امام زمان در سپاه حضرت ولی عصر استان خوزستان شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش تواناخبر، به دنبال رصد و بررسی‌های اطلاعاتی پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان، اعضای یک شبکه سازمان یافته سرقت عمده جیوه از پتروشیمی آبادان شناسایی و دستگیر شدند.

شبکه مذکور شامل پنج نفر از کارمندان پتروشیمی بوده که یک سوم حجم جیوه شرکت را به سرقت برده و موجب خسارت چند هزار میلیارد ریالی به تولید و زیان دهی چند ساله به شرکت پتروشیمی شده بودند.

https://tavanakhabar.ir/350کپی شد!