مدیرکل بازداشت شده کیست؟

پس از آنکه صادق جعفری چگنی دادستان مرکز استان خوزستان در هفته گذشته به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفتگوی خبری سیمای استانی شرکت نمود و ابراز داشت که دادستانی برای یکی از مقامات ارشد اسبق استان کیفرخواست صادر نموده است؛ گمانه های زیادی توسط فعالین رسانه‌ای و کنشگران استان طرح شد. تا اینکه در نشست خبری دیروز، از بازداشت یک مدیر کل سابق به خبرنگاران خبر داده شد؛ که حدس و گمانها را بیشتر و چند وجهی کرده است.

یک منبع خبری به این رسانه اعلام داشت که مدیر بازداشتی، مدیرکل سابق یکی از مجموعه های مربوط به وزارت جهاد و کشاورزی می باشد.

حالا که بصورت غیررسمی هویت مدیرکل سابق تعیین تکلیف شد؛ باید منتظر ماند تا هویت مقام ارشد اسبق نیز مشخص شود.

https://tavanakhabar.ir/235کپی شد!