استاندار خوزستان شامگاه جمعه به خدمت زوار حسینی در پایانه سیاحت رفت

بازدید استاندار خوزستان از پایانه سیاحت و روند خدمت رسانی به زائران اتباع خارجی اربعین حسینی

به گزارش تواناخبر به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان شامگاه جمعه در بازدید از پایانه سیاحت واقع در سه راه خرمشهر، روند خدمت رسانی و حمل و نقل زائران اتباع خارجی اربعین را مورد بررسی قرار داد و دستوراتی جهت تسهیل بازگشت این زوار صادر کرد.

https://tavanakhabar.ir/1635کپی شد!