خواهر مجری اینترنشنال از مسولین مناطق آزاد است!

یکی از فعالین رسانه ای از نسبت داشتن مشاور مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با مجری معروف شبکه اینترنشنال خبر داد.

هاتف صالحی فعال حوزه رسانه در توئیتی نوشت: آیا می‌دانستید سیما شهرکی مشهور به ‎سیما ثابت، در حالی مجری ارشد شبکه ماهواره‌ای سعودی ایران اینترنشنال و از مخالفین سرسخت نظام است که خواهر وی طاهره شهرکی، هم اکنون یکی از مدیران حجت عبدالملکی در منطقه آزاد چابهار است؟! پ. ن: در حقانیّت و مظلومیّت نظام، همین یک مصداق بس!

https://tavanakhabar.ir/1590کپی شد!